Recently Viewed

  JANorris

  Jay Norris Joined Jan 01, 2011

  Trader, Top-selling author of three books on trading, Director of Education at Trading University, and avid fisherman.

  Followers

  1. Default avatar thumb
   violettabratsccu
   bratescuvioletta
  2. Default avatar thumb
   peterpaps
   Peter Papanicolaou
  3. Default avatar thumb
   brucelennon
   Bruce Lennon
  4. Default avatar thumb
   tethompson
   T E Thompson
  5. Default avatar thumb
   sopheak
   sopheak
  6. Default avatar thumb
   BigPipping
   Julia
  7. Default avatar thumb
   Apolloparty
   Arthur
  8. Default avatar thumb
   jasongellings
   Jason Gellings
  9. Default avatar thumb
   ComodoCNM
   Comodo Comodo
  10. Default avatar thumb
   monkeychew
   Neil Clarke
  11. Default avatar thumb
   RealMachine
   Lawrence
  12. Default avatar thumb
   Forexmonkey7
   Sean Gardner
  13. Default avatar thumb
   markfc80
   Mark C
  14. Default avatar thumb
   fxsnowflake
   fx snowflake
  15. Default avatar thumb
   THarter
   Thomas Harter
  16. Default avatar thumb
   encojpn
   Dusan Stamenkovic
  17. Default avatar thumb
   codename065
   A H M Shahnur Alam
  18. Thumb 1492853247
   erinbilbray
   Erin Bilbray
   Hiện tại, tôi, Erin Bilbray, đang tranh cử vào Quốc hội bởi vì thời gian này đất nước đang rất khó khăn và người dân Nevada đang rất lo lắng cho công việc, ngôi nhà, trẻ em, và chế độ hưu trí. Là một người vợ và một người mẹ, tôi chia sẻ nỗi lo lắng
  19. Default avatar thumb
   trade120
   mohamed
  20. Default avatar thumb
   lutgens
   joseph lutgens